БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ

BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITIO

(established 17 October 2005), 222 subscribers

IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING

==============================

No. 2620, Tuesday, 10 June 2014

==============================

Belogradchik 

The meteogram: Belogradchik

 

ЗАГАДКА: ЗАЩО ТУРЦИТЕ СА СЛОЖИЛИ НАДПИС НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ГЛАВНИЯ ВХОД НА ГОЛЯМАТА БЕЛОГРАДЧИШКА КРЕПОСТ 

Голямото разширение на Белоградчишката крепост, планирано от английски инженери и прекъсвано няколко пъти, поради чумни епидемии, е завършено през 1837 г. Това е времето на султан Махмуд II. Строежът е ръководен от Видинския паша Хюсеин. Тогава върху главния вход на крепостта е поставена една плоча от бял варовик с размери 50x95x7 см. Надписът върху тази плоча с релефни букви в редове, разделени с релефни линии (буквите са с височина 5 см), е на български език.

 

Махмуд II

Ето как изглежда този надпис, описан за пръв път от братята Шкорпил (Карeл (1859-1944) и Херман (1858-1923)) през 1892 г.: „Надписи и изображения из разни краища на България“, Сборник народни умотворения, наука и книжнина, том 8 , 1892, сс. 59-81 

 

За втори път този надпис е публикуван половин век по-късно от нашия съгражданин подполковник о.з. Симеон Ванков: „Белоградчишката крепост (Военно-исторически очерк). Военно-исторически сборник, год. 19, кн. 59, сс. 83-104 (1946).

Несъмнено става дума за важен исторически артефакт. Но с него са свързани две загадки. Защо една голяма крепост на Османската империя е белязана с надпис на български език?! Подполковник Ванков пише:

„Доколкото ми е известно, това е единственият случай в турските строежи – на турска крепост да се постави надпис на езика на раята! Кое е накарало турската власт – в лицето на Хюсеин паша – да допусне това по тогавашните схващания – светотатство? Дали с това Хюсеин паша, подражавайки на славния си предшественик Осман Пазвантоглу, е искал да покаже своята благосклоност към българите … Но на Видинския, т.н. IX редут, строен по същото време пак от Хюсеин паша, няма български надпис.“

 

Хюсеин паша

Ако това е истина, този жест на турците е останал неразбран от българите. Симеон Ванков продължава:

„Интересно е обстоятелството, че между населението, даже в много старите хора, които съм разпитвал за тоя надпис още преди 30 години, не се е запазил никакъв спомен или легенда за него.“

Помни се, обаче, друго. Един от закланите предводители на въстанието бил казал на турците: „Царството ви ще свърши и на тази врата скоро ще виси свински бут“ (голяма обида за турците). И наистина, на другия ден след Освобождението на Белограчик, гражданите видели на вратата на калето голям свински бут, окачен там от сина на убития.

Това бе първата загадка. А втората загадка къде е тази плоча в наши дни. Била във Видинския музей, но сега не е там; няма данни плочата да е в София. Ако плочата все пак е запазена някъде, мястото ѝ несъмнено в в Белоградчик.

==========================

Sofia, 10 June 2014 © B.V. Toshev

 

Advertisements

About bvtoshev

Prof. Dr. B.V. Toshev Belogradchik Society for Local History and Folk Studies
Aside | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s