БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ 

BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION

(established 17 October 2005), 222 subscribers

IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING

==============================

No. 2621, Wednesday, 11 June 2014

==============================

BelogradchikThe meteogram: Belogradchik

ИЗ ИСТОРИЯТА НА С. ЧУПРЕНЕ, БЕЛОГРАДЧИШКО (КЪМ 1933 Г.) 

Сведенията в това съобщение са почерпени от една много рядка книга на д-р Бърни Бончев (1877-1968), лекар, завършил в Швейцария, общественик с голямо литературно дело, кмет на Видин от 1934 до 1938 г.: „С. Чупреня (Белоградчишко) в неговото минало и настояще“. Видин, печатница „Начало“, 1933 г. Снимките на личните хора на Чупрене в първата половина на XX век са добавени от мен и са от ДА.

ЧИТАЛИЩЕТО

Читалището в Чупрене е основано през 1897 г. под името „Българска Морава“. Инициативата за основаването на читалището е на капитан Влахов от Чупренския граничен подучастък на 15-и пехотен Ломски полк. Към тази инициатива са се присъединили: Начо Михайлов, Георги Михайлов, Илия Петров Вацкичев, Ангел Бранков, Георги Попов, Тошко Попов, Тодор Видинов. Към тях са се присъединили и учителите Атанас Марков, Иван Георгиев, Иван Ганчев и Петър Оджаков.

Фотина Бошнякова, учителка, 1917 г.

Атанас Марков от Кишенев, учител, 1926 г.

Васил Кордов, учител, 1925 г.

Георги поп Стоянов, учител, 1933 г.

В ранния период на читалището в Чупрене са представени популярните за времето пиеси „Ильо войвода“, „Левски“, „Иванко – убиецът на Асеня“, „Многострадална Геновева“, „Христо Ботев“. Артистите са между учителите, а женските роли често са изпълнявани от мъже.

През 1910 г. е основан Строителен комитет и е взето решение за събиране на средства за построяване на сграда на читалището. В Строителния комитет са влизали: Илия Петров Вацккичев, Иван Бранков, Георги Пушкаров, свещеник Ангел Попов, Ангел Бранков и Начо Михайлов.  Събирането на средства в пари и натура е ставало бързо – отзовавали са се хора не само от селото, но и от околията и от градовете Белоградчик и Лом. Дедо Кръсто Станов от с. Прототопинци, Белоградчишко е подарил керемидите, с които е покрита готовата сграда. Новата сграда на читалището е имала театрален салон, библиотека и читалня зала. През 1923 г. библиотеката е имала 850 книги и 270 периодични списания. Георги Бръчков, директор на фабриката в Чупрене, е подарил 213 особенно ценни книги от личната си библиотека. Театралният салон се е снабдил със сцена с постоянни декори и красива тетрална завеса. Заслугата за тези придобивки са главно на Невена Бранкова и Ангел Попов. В този период в театралната зала са показани много постановки: Тъмни зори, Пленникът от Трикери (К. Мутафов), Вампир (А. Страшимиров), Женидба (Гогол), Зла свекърва, Балканска комедия. През 1922 г. читалището в Чупрене е преименувано в „Христо Ботев“.

КООПЕРАЦИЯТА

Кредитната кооперация „Братство“ е основана на 28 ноември 1908 г. Първите инициатори и кооператори са: свещеник Ангел Попов, Георги Бошнаков и Коста Кисерков. Към тях са се присъединили Иван Марковски, Георги Малинкин, Начо Михайлов, Георги Тодоров, Илия Петров Вацкичев, Ангел Миленков, Петко Нинов, Марко Младенов, Георги Попов. Кооперацията е изградила бързо своите фондове, раздавала е кредити и се е развила и като потребителна кооперация.

Книгата на д-р Бърни Бончев завършва с добри думи за двама видни жители на селото, починали през 1933 г. – „на 18 февруари 1933 г. почина д-р Йордан Николов Марков, ветеринарен лекар; на 10 август 1933 г. на 61 години почина свещеник Ангел Попов.“

Свещеник Ангел Попов, 1927 г.

Авторът е посветил една малка глава за Илия Петров Вацкичев (или Вацкичов), роден 1853 г. За него той пише: „рядка личност с вредени качества и добродетели, живата история на селото, пазител на истината“. Илия Петров е бил кмет, окръжен съветник и народен представител. В годината, когато е завършена книгата, Илия Петров Вацкичев вече е бил 80 годишен; ранната смърт на сина му Иван (Йово) го е сломила и е „ускорила старостта му – селото се е лишило от своя достоен син.”

 

 Илия Петров Вацкичев, учител, общественик (снимка: 1929 г.)

==========================

Sofia, 11 June 2014 © B.V. Toshev

 

Advertisements

About bvtoshev

Prof. Dr. B.V. Toshev Belogradchik Society for Local History and Folk Studies
Aside | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s