БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ 

BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION

(established 17 October 2005), 222 subscribers

IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING

==============================

No. 2623, Thursday, 12 June 2014

==============================

BelogradchikThe meteogram: Belogradchik

SCIENTISTS OF BELOGRADCHIK

ПРОФ. БОРИМИР ИЛИЕВ КРЪСТЕВ

 

Проф. Боримир Илиев Кръстев е роден на 25 март 1932 г. в с. Орешец, Белоградчишко. През годините 1990-1991 е бил ръководител на катедра в Департамента по езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преди това е бил в Института за чуждестранни студенти (ИЧС). При структурните промени този институт се раздели на две части, по-голямата от които премина към новосъздадения Нов Български университет (НБУ). Проф. Кръстев е бил директор на тази нова структура. През 2000 г. е обявен за почетен професор на НБУ.

Ето как в НБУ характеризират личността и постиженията на проф. Кръстев:

На 21 януари 2000 г. удостоен със званието “Почетен професор на Нов български университет” за принос в утвърждаването и укрепването на Центъра за чужди езици като негов дългогодишен директор. Проф. Кръстев е сред най-значимите приподаватели в областта на съпоставителното езикознание, стилистиката, реториката, езиковата култура. Носител е на орден “Св. Св. Кирил и Методий” ІІ степен, както и на ордена на Правителството на Република Франция “Офицер на академичните палми” – за преподаването му във френските университети в Страсбург и в Екс-ан-Прованс. Сред публикациите му са “Умалителността в българския език”(1976), “Икономията в българския език” (1981), “Морфологията на българския език в 187 типови таблици”(1984), “Граматика на комуникацията” (1991), “Граматика за всички” (1993), “Наръчник за културен говор” (1995), “Популярна реторика”(2005) и много други.

Ето някои от книгите на проф. Кръстев:

 

==========================

Sofia, 12 June 2014 © B.V. Toshev

Advertisements

About bvtoshev

Prof. Dr. B.V. Toshev Belogradchik Society for Local History and Folk Studies
Aside | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s