ГЕОЛОЖСКИ ЕКСКУРЗИИ: ОТ МЕЗДРА ДО БЕЛОГРАДЧИК (1960 Г.)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ 

BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION

(established 17 October 2005), 315 subscribers

IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING

Knowledge gives life to the soul

===================================

No. 3586, Tuesday, 27 September 2016

===================================

The meteogram: Belogradchik

Красен Бербенков

ГЕОЛОЖСКИ ЕКСКУРЗИИ: ОТ МЕЗДРА ДО БЕЛОГРАДЧИК (1960 Г.)

В книгата на Малешко Йорданов и Йордана Минчева-Стефанова „Геоложки екскурзии“ (Народна просвета, София, 1960) има и втори текст за Белоградчик (първият текст за Белоградчик вече бе показан). В текстът, който ще видите днес, също се разглежда геологията на Белоградчик, но в по-широк план. Затова този текст е озаглавен „Мездра – Враца – Михайловград – Белоградчик“. Авторът е Юли Караколев.

Ramondia serbica

=================================

ОТЛОМКИ ОТ МИНАЛОТО: ГРАДЪТ И ХОРАТА МУ

Средна политехническа гимназия “Кирил и Методий” – Белоградчик, ca. 1960
courtesy of T. Ivanov

Николай Лилиев (1885-1960) и неговия зет Минчо Чакъров като учители в гр. Кула, 18 май 1899 г.

Емигрантско увеселение в Париж 1960 г.: от ляво 1-4: 1 – Янко Маринов от с. Кладоруб, Белоградчишко; 2 – Иван Петров от с. Макреш, Кулско; 3 и 4 – двама от с. Долни Лом, Белоградчишко

==================================

Sofia, 27 September 2016 © B.V. Toshev (Belogradchik Daily)

About bvtoshev

Prof. Dr. B.V. Toshev Belogradchik Society for Local History and Folk Studies
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s