Monthly Archives: December 2017

БИБЛИОТЕКА ВЕНЕЦ: № 14.8 ПРЕЗ ОГЪН И КРЪВ (ИЛИЯ МУСАКОВ, 1939)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 323 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 14.8 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

РЕПОЗИТОРИУМ: БЕЛОГРАДЧИШКИ ФОТОАРХИВ (15)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 324 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== №. 4160, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

БЕЛОГРАДЧИШКИ САЛОН НА ПОЕЗИЯТА: НАЙДЕН СТЕФАНОВ

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 324 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== №. 4159, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

СЪБОТЕН ПОДЛИСТНИК: ИСТОРИЯ – НАУКА – ПОЛИТИКА: ФИЛОСОФСКИТЕ ВЪЗГЛЕДИ НА СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 324 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4156, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ОТНОШЕНИЕТО НА БОТЕВ И КАРАВЕЛОВ КЪМ СЛАВЕЙКОВ (МИХАИЛ ДИМИТРОВ, 1938)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 324 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== №. 4154, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ВИДИНСКИЯТ КРАЙ (ПЕТЪР ПОПОВ, 1965) – ВТОРА ЧАСТ

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 324 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== №. 4153, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ОТКЪС ОТ ОТЗИВ ЗА КНИГА НА ГЕН. ДУСМАНИС (1929 Г.)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 324 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== №. 4152, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment