ПЕТЪР БОГДАН: БЪЛГАРИЯ В 1640 ГОДИНА (ИВАН ДУЙЧЕВ, 1939/1940)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ

BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION

(established 17 October 2005), 329 subscribers

IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING

Knowledge gives life to the soul

Image may contain: outdoor and nature

Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик)

===================================

№ 4495, петък,  31 август 2018 г.

===================================

Image may contain: indoor

Черква “Св. Възнесение Христово” в с. Средогрив, Белоградчишко

The meteogram: Belogradchik

 

ПЕТЪР БОГДАН: БЪЛГАРИЯ В 1640 ГОДИНА (ИВАН ДУЙЧЕВ, 1939/1940)

В последната година интересът към делото на архиепископ Петър Богдан (1601-1674) се засили. Основната заслуга за това има г-жа проф. Лилия Илиева от Югозападния университет в Благоевград, която откри непозната до сега история на България, написана от Петър Богдан около 100 години по-рано от Историята на Паисий Хилендарски. Появи се и широк публичен интерес, особено в нашия край, и тук заслугата е на г-жа Весела Николаева с нейното електронно издание „Северозапазена България“.

Несъмнено основният изследовател на делото на Петър Богдан е акад. Иван Дуйчев (1907-1986), който, макар, че е роден в София, ние поставяме в списъка на учените на Белоградчик – неговият баща Симеон Дуйчев е уважаван белоградчишки гражданин, за жалост изселен от града от новата власт през 1949 г.; белоградчичани са и неговите братя Георги (юрист) и Йордан (математик). Тези три момчета имат и доведена сестра (бащата има втори брак с учителката Боева)  – Людмила Боева, р. 1927 г., водач на „Бранник“ в Белоградчишката гимназия, изселена заедно с майка си и с пастрока си Симеон Дуйчев през 1949 г. (по-сетне на Людмила Боева е била отказана възможност за продължаване на образованието и тя е трябвало да работи като кранистка в Кремиковци).

Огромно е научното творчество на Иван Дуйчев. То поразява със своята интензивност, прецизност и добросъвестност, въпреки житейските несгоди, който той е трябвало да преживее в по-късен етап от живота си. Всъщност изненада няма – това е старият германски научен метод, овладян в пълна мяра от тогавашните български професори и изследователи.

Въпреки че научното творчество на акад. Иван Дуйчев е добре документирано и общо взето достъпно, то не се познава в днешното време в нужната степен. Това важи и за темата „Петър Богдан“ (приносът на Божидар Димитров по тази тема е частичен и навярно даже би могло да бъде приет с известно колебание).

Днес ще видите един текст на Иван Дуйчев: „Описанието на България от 1640 г. на архиепископа Петър Богдан“, публикуван в „Архив за поселищни проучвания“, год. 2, кн. 2, 1939/1940, с. 174-210.

Текстът е интересен в много отношения – той е историческа география на България. От него се вижда широкото разпространение на католицизма по българските земи през XVII век – факт, който в наши дни не е известен – прикриването му навярно е с умисъл).

Image may contain: text

Image may contain: text

No automatic alt text available.

Image may contain: text

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Image may contain: text

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Image may contain: text

No automatic alt text available.

Image may contain: text

No automatic alt text available.

Image may contain: text

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Image may contain: text

No automatic alt text available.

Image may contain: text

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Image may contain: text

Image may contain: text

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Image may contain: text

======================

ОТЛОМКИ ОТ МИНАЛОТО: ГРАДЪТ И ХОРАТА МУ

Image may contain: text

1940 г.

No automatic alt text available.

1939 г.

No automatic alt text available.

През 1939 г. е проектирана ж.п. линията Белоградчик – Стакевци. Последвалите събития са осуетили изпълнението на проекта.

Image may contain: 2 people, outdoor

Детска лятна колония в Белоградчик, 1939 г.

Image may contain: 7 people, shoes and outdoor

Ученички в последния клас на Видинската девическа гимназия “Антим I”, 1939 г. (майка ми е втора от ляво на първия ред (клекнали))

=======================

Sofia, 31August 2018 © B.V. Toshev (Belogradchik Daily)

Advertisements

About bvtoshev

Prof. Dr. B.V. Toshev Belogradchik Society for Local History and Folk Studies
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to ПЕТЪР БОГДАН: БЪЛГАРИЯ В 1640 ГОДИНА (ИВАН ДУЙЧЕВ, 1939/1940)

  1. Pingback: Преброяване на българските католици според Петър Богдан | Северозападна България

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s