Monthly Archives: December 2018

ХОРА И ИГРИ В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ (РАЙНА КАЦАРОВА, 1958)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 335 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4652, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

БИБЛИОТЕКА ВЕНЕЦ: № 16.15 ДЯКОН ЛЕВСКИ (ГЕОРГИ САВЧЕВ, 1933)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 334 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 16.15 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

БЕЛОГРАДЧИШКИ САЛОН НА ПОЕЗИЯТА: БОЖИДАР ЙОЦОВ

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 335 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4650, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

СЪБОТЕН ПОДЛИСТНИК: ИСТОРИЯ – НАУКА – ПОЛИТИКА: НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 334 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4649, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

КРЪСТОВЕ ОТ ГРОБИЩАТА В БЕЛОГРАДЧИК (ИВАН ЕНЧЕВ – ВИДЮ)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 335 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4647, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ПРОФ. ДГН НИКОЛА ЙОЛКИЧОВ, ОТ С. ЧУПРЕНЕ, БЕЛОГРАДЧИШКО

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 335 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4646, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ВСТЪПИТЕЛНАТА ЛЕКЦИЯ НА ДОЦ. Д-Р ИВАН ДУЙЧЕВ (31 ОКТОМВРИ 1940 Г.)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 334 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4645, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

НЕОФИТ ВИДИНСКИ В КУЛА (1915 Г.)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 334 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4644, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

НАРОДНАТА МУЗИКА В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ (ЕЛЕНА СТОИН, 1958)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 334 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4643, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

БИБЛИОТЕКА ВЕНЕЦ: № 16.14 ДЯКОН ЛЕВСКИ (ГЕОРГИ САВЧЕВ, 1933)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 334 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 16.14 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment