Monthly Archives: February 2019

УСТАВ НА БЕЛОГРАДЧИШКОТО ЛОЗАРСКО-ВИНАРСКО ДРУЖЕСТВО (1915 Г.)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 336 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4728, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

МИНА КАРАДЖИЧ И НЕЙНИЯТ БРАТ – ОСВОБОДИТЕЛЯТ НА БЕЛОГРАДЧИК

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 336 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4727, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ОТ КЪДЕ ТРЪГНА ФИЛОКСЕРНАТА ЗАРАЗА ПО ЛОЗЯТА – ОТ ВИДИН (1884 Г.)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 336 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4726, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО В ЧЕРКВИ И МАНАСТИРИ В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ (АСЕН ВАСИЛИЕВ, 1958) – ПЕТА ЧАСТ

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 336 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4725, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

БИБЛИОТЕКА ВЕНЕЦ: № 17.1 СЕЛО ВЪРБОВЧЕЦ (АНТОН СТРАШИМИРОВ, 1932)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 336 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 17.1 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

БЕЛОГРАДЧИШКИ САЛОН НА ПОЕЗИЯТА: ВАЛЕНТИН КАЧЕВ (2019 Г.)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 336 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4723, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

СЪБОТЕН ПОДЛИСТНИК: ИСТОРИЯ – НАУКА – ПОЛИТИКА: ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 336 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4722, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment