Monthly Archives: July 2019

КНЯЖЕВАЦ (1915 Г.)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 335 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4928, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ЗИМЕН ПОХОД И ЗИМНА БОЙНА СТРЕЛБА С УЧАСТИЕТО НА БЕЛОГРАДЧИШКИЯ ГАРНИЗОН (НЕРЕЗОВ,1900) – ЧЕТВЪРТА ЧАСТ

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 335 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4927, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ЖИВОТЪТ НА ВАСИЛ АТАНАСОВ (ЦВЕТАНА БОЯДЖИЕВА, 1944) – ЧЕТВЪРТА ЧАСТ

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 335 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4926, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ТУРЦИТЕ ОТ БЕЛОГРАДЧИК СА ПРОТИВ ТРУДОВАТА ПОВИННОСТ (1920 Г.)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 335 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4925, … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

БИБЛИОТЕКА ВЕНЕЦ: № 18.15 ПРЕЗ ПЛАМЪЦИТЕ НА ЖИВОТА И РЕВОЛЮЦИЯТА (МИХАИЛ ДУМБАЛАКОВ, 1932)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 335 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 18.15 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

БЕЛОГРАДЧИШКИ САЛОН НА ПОЕЗИЯТА: СКОМЛЯ (ВЕСЕЛИН БОРИСОВ, 2019)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 335 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4923, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

СЪБОТЕН ПОДЛИСТНИК: ИСТОРИЯ – НАУКА – ПОЛИТИКА: ГРИЖАТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА ХУМАНИТАРНИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (1893 г.)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 335 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4922, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

БАБИНИТЕ ВИДИНИ КУЛИ (ВАСИЛ АТАНАСОВ, 1943)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 335 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4919, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ПЕЛИСТЕР (ПРЕТНАР, 1943)

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 335 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4918, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ И ШЛАГЕРИ – ВТОРА ЧАСТ

БЕЛОГРАДЧИШКИ ЕЖЕДНЕВЕН ИЛЮСТРОВАН ЛИСТ BELOGRADCHIK DAILY ILLUSTRATED EDITION (established 17 October 2005), 335 subscribers IN PURSUIT OF EXCELLENCE IN LOCAL HISTORY: COLLECTING, PRESERVING, DISSEMINATING Knowledge gives life to the soul Редактор – стопанин: Проф. Б. В. Тошев (Белоградчик) =================================== № 4917, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment